28°C

Политика за настаняване

Политика за настаняване

Пушенето във всички вътрешни части на хотела е забранено, в това число: стаи, коридори и общи площи. При неспазване на тази политика, хотелът налага санкции.Глобата е в размер на 100 лв. Зоните за пушене са всички открити части и балконите на помещенията за настаняване.

Настаняването започва от 14:00ч. По-ранно настаняване се предлага в зависимост от наличността в момента на пристигане на госта.:

  • До 3 часа преди часа за настаняване, гостът заплаща 50 лв.
  • До 6 часа преди часа за настаняване, гостът дължи пълна цена за нощувка.
Освобождаването на стаите е до 12:00ч. За освобождаване след този час, се начислява допълнителна сума, според времето на престой на госта.:

  • До 3 часа след часа за освобождаване, гостът заплаща 50 лв.
  • До 6 часа след часа за освобождаване, гостът дължи пълна цена за нощувка

Резервирай

Св. Св. Константин и Елена

Варна 9006, България

+359 52 385 400

info@romancesplendid.net

Don`t copy text!